Головна


Чала Юлія Петрівна,  кандидат філологічних наук, доцент

Початком моєї наукової діяльності став вступ до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукове дослідження я розпочала з розвідок  у галузі перекладознавства і семіотики. Згодом як матеріал для роботи були обрані романи письменників — вікторіанців. Вивчення Вікторіанської доби у Великій Британії створило міцне підґрунтя для кандидатської дисертації, назва якої в остаточній редакції звучить так: «Відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби в українських перекладах».

І зараз я продовжую дослідження цієї найвиразніше маркованої епохи в історії Об’єднаного Королівства у перекладознавчому аспекті.